Література про діабет : Український Діабетичний Союз
 • 14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

  14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

 • Всеукраїнський конкурс малюнка серед дітей з цукровим діабетом

  Всеукраїнський конкурс малюнка серед дітей з цукровим діабетом

 • Цукровий діабет - треба дати дітям шанс

  Цукровий діабет - треба дати дітям шанс

 • Тренинг по профилактике сахарного диабета

  Тренинг по профилактике сахарного диабета

Література про діабет

 

Діабет цукровий (diabetes mellitus; грецьк. diabetes, від diabaino - проходити крізь; син.: цукриця, цукрівниця, цукросеччя) - захворювання, у основі якого лежить абсолютна або відносна недостатність інсуліну в організмі, яка викликає порушення обміну речовин, головним чином, вуглеводного.

Діабет цукровий відомий з давніх-давен. Згадки про цю хворобу знаходять ще у папірусі Еберса ( приблизно 17 ст. до н.е.). У 1756 р. Добсон (M.Dobson) виявив при цьому захворюванні цукор у сечі, що послужило підставою для існуючої назви хвороби.

Л.В. Соболєв у 1901 році показав, що вироблення протидіабетичної речовини, яку згодом назвали інсуліном, відбувається у острівцях Лангеранса. У 1921 р. Ф. Бантінг та Бест (Ch.Best) використали методи, рекомендовані Л.В. Соболєвим, та отримали нативний інсулін. Важливим етапом у лікуванні хворих на цукровий діабет було введення у клінічну практику у середині 20 ст. пероральних протидіабетичних препаратів. Діабет цукровий-поширене хронічне захворювання. У більшості країн світу зустрічається у 1-2 % населення, у країнах Азії - дещо рідше. Діабет цукровий у зрілому та похилому віці зустрічається значно частіше, ніж у дитячому та юнацькому. Поширюваність росту захворюваності, частий розвиток судинних ускладнень ставить цукровий діабет на рівень провідних проблем медицини та потребує глибокого його вивчення.

Рекомендаційний список складений за даними літератури останніх 5 років, включає у себе джерела, наявні у фондах бібліотеки, розрахований на викладачів та студентів університету, також стане у нагоді лікарям-ендокринологам.

616.47 Нові підходи до фармакотерапії цукрового діабету I типу: Методичні рекомендації /
Н 73 С.Д. Тржецинський, Ю.М. Колесник, В.В.Дунаєв.- Київ, 2006.- 18с.

616.47 Сахарный диабет: Жизнь больного сахарным диабетом может и должна быть
С 22 полноценной во всех отношениях. М: Изд. дом журнала “Здоровье”.- 2005.-64с. -
(Приложение к журналу “Здоровье”: Для тех., кто лечит).

Аметов А.С. Диабет: взгляд в будущее /А С.Аметов //Женское здоровье. - 2005.- №8.- С. 8-10

Аметов А.С. Комбинированная терапия при сахарном диабете типа ІІ /А.С. Аметов, А.В. Мельник, Т.Ю. Демидова //Concilium medicum. - 2006.- №5.- С. 58-61

Авраменко Т.В. Система перинатальної охорони плода і новонарод-женого при цукровому діабеті / Т.В. Авраменко //Перинатологія та педіатрія. - 2004.- №4. - С.12-14

Бабаджанова Г.Ю. Инсулинорезистентность и сахарный диабет как результат лечения глюкокортикоидами // Терапевтический архив. -2005. -Том 77, №3. - С.93-96

Башнина Е.Б. Применение аналогов инсулина в лечении сахарного диабета /Е.Б. Башнина, Н.В. Ворохобина, М.М. Шарипова //Российский семейный врач. -2005.- №4.- С. 43-49

Балаболкин М.И. Инсулинотерапия сахарного диабета на современном этапе /М.М. Балаболкин, Е.М. Клебанова //Лечащий врач. -2006.- №2. - С. 24-27

Бойко А.И. Теоретичні та практичні розробки комп'ютерної бази даних для визначення потреби в протидіабетичних лікарських засобах / А.І.Бойко, Б.Л.Парновський // Фармацевтичний журнал. -2006. -№5. - С.21-26

Вишневский В.И. Новые технологии в создании хлебобулочных изделий для больных сахарным диабетом: разработка и клиническое применение /В.И.Вишневский, С.Я.Корячкина, О.Л.Ладнова // Вестник новых медицинских технологий. - 2006. - №1. - С. 164-166

Вернигородський В.С. Принципи терапії цукрового діабету типу II з урахуванням деяких аспектів інсулінової недостатності / В.С.Вернигородський // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2004. - №3-4. - С. 72-75

Глинкина И.В. Использование современных препаратов инсулина в комбиниро- ванном лечении больных сахарным діабетом типа II / И. Глинкина, М.Павлова, В.Пронин // Врач. -2005. -№3. - С. 16-20

Глинкина И.В. Лечение нарушений липидного обмена при сахарном диабете II типа / И.В.Глинкина // Лечащий врач. -2006. - №2. - С. 28-32

Глікований гемоглобін у клініці. Нове розуміння проблеми / В.О.Корольов, В.І.Молчанов, В.П.Белокуренко // Лабораторна діагностика. - 2005. - №1. - С. 65-69

Джахангиров Т.Ш. Сахарный диабет как проблема современной кардиологии /Т.Ш.Джахангиров // Кардіологія. -2005.- Том 45, №10. - С. 55- 64

Дорошевич І.О. Нетрадиційні симптоми початку цукрового діабету /І.О.Дорошевич, О.О.Яковлєва, М.В.Власенко // Вісник Вінницького національного медичного університету. -2003. - Том 7, №1/2. - С.367

Зилов А. Профилактика сахарного диабета типа II сахароснижающими препаратами /А.Зилов // Врач.-2004. - №3. - С. 43-45

Зилов А. Терапевтические возможности готовых комбинированных лекарственных форм в лечении сахарного диабета типа ІІ /А.Зилов, О.Шмид, //Врач. -2006. - С.26-29

Королев В.А. Стратегический подход к определению гликогемоглобина /В.А.Королев // Клиническая лабораторная диагностика. -М., 2004. - №1. - С. 18-23

Корпачов В.В. Цукровий діабет ІІ типу / В.В.Корпачов // Нова медицина. - Київ, 2005. - №6. - С. 28-30

К вопросу о возможности использования пероральной формы инсулина /А.И.Григорьев, Н.А.Платэ, Л.И.Валуе, Сытов Г.А // Клиническая медицина: Научно-практический журнал. - 2005. - №1. - С. 32-36

Маньковський Б.М. Принципи цукрознижуючої терапії хворих на цукровий діабет ІІ типу з метаболічним синдромом / Б.М.Маньковський // Нова медицина. - 2004. - №3. - С. 34-36

Медведева И. Основы диетического питания при сахарном диабете /И.Медведева //Врач. - 2003. - №6. - С. 63-64

Мкртумян А.М. Выбор режима инсулинотерапии при сахарном диабете II типа /А.М.Мкртумян, Е.В.Бирюкова Н.М.Маркина // Лечащий врач. - 2005. - №5. - С. 22-25

Самойлов А.А. Экономические аспекты современной фармакотерапии при сахарном диабете / А.А.Самойлов, Д.Е.Афанасьев // НМТ. Новые медицинские технологии. - 2004. - №2. - С. 30-34

Петряйкина Е.Е. Диагностика сахарного диабета І и ІІ типа / Е.Е.Петряйкина, Н.С. Рытикова // Лечащий врач. - 2005. - №5. - С. 54-58

Терапія цукрового діабету ІІ типу та його ускладнень. Рекомендації NICE

// Медицина світу . - 2003. - №8. - С. 89-95; №9. - С. 157-163

Харченко Н. Сучасні аспекти дієтотерапії хворих на цукровий діабет /Н. Харченко, С.Анохіна // Ліки України .- 2004. - №11. - С. 32-35

Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ “Індар” у Тернопільській області / Н.В.Пасєчко, Л.В.Наумова, Л.В.Мартинюк та ін. //Вісник наукових досліджень : Науково- практичний журнал . - 2006. - №4.- С. 70-72


Register

Діабет не є перешкодою для занять спортом. Навпаки, для пацієнтів з нестачею інсуліну спорт дозволяє підвищити сприйнятливість до інсуліну.

Читати далі
Young Leaders Program

Правильно підібравши дієту при діабеті, при легкій (а нерідко і при середньої тяжкості) формі цукрового діабету II типу можна звести до мінімуму медикаментозне лікування

Читати далі
Living with Diabetes

Изменить образ жизни и выработать новые, здоровые привычки людям с диабетом не так легко. Психологически комфортная среда – один из важных факторов поддержания здоровья

Читати далі